Sjednica Odbora za finansije, privredu i razvoj zakazana je za 09.07.2019. godine (utorak) u 10 časova.

Sjednica Odbora za izbor i imenovanja zakazana je za 09.07.2019. godine (utorak) u 12 časova.

Sjednica Odbora za društvene djelatnosti zakazana je za 08.07.2019. godine (ponedjeljak) u 10 časova.

Na osnovu člana 152 Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje (’’Sl. list CG – Opštinski propisi” br. 19/18), objavljuje seP o z i v
Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na IX sjednicu

Skupštine opštine Bijelo PoljePozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Bijelom Polju, da podnesu prijave za učešće u radu IX sjednice Skupštine opštine Bijelo Polje, koja je zakazana za 10.07.2019. godine, sa početkom u 10,00 časova.

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top