Odbor za društvene djelatnosti razmatra planove i programe i druge akte iz oblasti sporta, kulture.

Razmatra pitanja kulturnog nasljedja na području Opštine; razmatra pitanja koja se odnose na opšte obrazovnu, bibliotekarsku, izdavačku i arhivsku djelatnost; zapošljavanja; pitanja dodatnih oblika socijalne zaštite i pomoći za lica u stanju socijalne potrebe; društvene brige o djeci i omladini; informisanje lokalnog stanovništva; razmatra pitanja i predlaže mjere Skupštini iz nadležnosti Opštine iz ovih oblasti; razmatra pitanja saradnje sa nevladinim organizacijama; razmatra izvještaj o radu predsjednika Opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave iz ovih oblasti; vrši i druge poslove iz ovih oblasti.

 

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI :

Jasmina Kalić- predsjednica i članovi/ce: Gordana Knežević, Admir Hasić, Jelenka Andrić i Marko Đukić.