Na osnovu člana 39 Zakona o lokalnoj samoupravi samoupravi ("Sl. list CG" br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 47 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- Opštinski propisi“ br. 19/18) i člana 3 stav 1 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- Opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21) sazivam: 

 

PRVU SJEDNICU NOVOIZABRANE SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE 

 

            Sjednica će se održati 08. 12. 2022. godine, (četvrtak) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine.

Sjednica Odbora za Statut i propise zakazana je za 13.10. 2022. godine (četvrtak) sa početkom u 10 časova.

Sjednica Odbora za finansije, privredu i razvoj zakazana je za 13.10. 2022. godine (četvrtak) sa početkom u 10 časova.

Sjednica Odbora za izbor i imenovanja zakazana je za 13.10. 2022. godine (četvrtak) sa početkom u 9 časova.

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top