Obavještavam vas da će se nastavak XXI (dvadeset prve) sjednice Skupštine opštine Bijelo Polje održati 05.08.2024. godine, (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

Na osnovu člana 152  Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje (’’Sl. list CG – opštinski propisi” br. 19/18, 19/18, 42/20, 23/21 i 19/24), objavljuje se


P o z i v
Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća za XX sjednicu

Skupštine opštine Bijelo PoljePozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Bijelom Polju, da podnesu prijave za učešće u radu XX sjednice Skupštine opštine Bijelo Polje, koja je zakazana za 13.05.2024. godine, sa početkom u 10,00 časova u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21) sazivam

 

 DVADESET PRVU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

Sjednica će se održati 28.06.2024. godine u sali Skupštine opštine Bijelo Polje sa početkom u 10 časova.

           Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21) sazivam

 

DVADESETU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

          Sjednica će se održati 13.05. 2024. godine u sali Skupštine opštine Bijelo Polje sa početkom u 10 časova.

 

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top