Odbor za Statut i propise


Odbor za izbor i imenovanja


Odbor za finansije privredu i razvoj


Odbor za planiranje i urecenje prostora i stambeno-komunalnu djelatnost


Odbor za društvene djelatnosti


Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju