Javna priznanja Opštine Bijelo Polje su:

  1. Plaketa Opštine Bijelo Polje
  2. Zahvalnica Opštine Bijelo Polje

Plaketa Opštine Bijelo Polje je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćim ili stranim pravnim ili fizičkim licima za izuzetna dostignuća, akcije i doprinose, u kontinuiranom dugogodišnjem radu u oblasti privrednih, društvenih i javnih djelatnosti od posebnog opšteg društvenog značaja za razvoj, ugled i promociju Opštine Bijelo Polje.

Predsjednik Skupštine Opštine Bijelo Polje Abaz Dizdarević upriličio je prijem za članove Gradskog hora iz Bijelog Polja koje je predvodila dirigentkinja Jelena Đaković. Predsjednik Dizdarević je čestitao Gradskom horu osvajanje srebrne medalje na internacionalnom horskom takmičenju ,,Beogradske horske svečanosti“ koje je održano 28-30. septembra u Beogradu, Republika Srbija.

Na osnovu člana 9 Odluke o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija („Sl.list CG-opštinski propisi“ br.34/11), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Opštine Bijelo Polje, upućuje:

 

J A V N I   P O Z I V

 za predlaganje tri predstavnika nevladinih organizacija (od kojih je jedan iz reda nevladinih organizacija koje se bave pitanjima osoba sa invaliditetom) za članove Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

 

Kandidata za člana Savjeta može da predloži nevladina organizacija koja ispunjava sjedeće uslove:

Na osnovu člana 24 Zakona o elektronskim medijima (,,Službeni list Crne Gore“ br. 46/10, 40/11, 53/11, 6/13 i 55/16) i člana 23 Odluke o organizovanju Lokalnog  javnog emitera Radio Bijelo Polje  (“Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi, br. 25/11), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje upućuje drugi:

 

J A V N I  P O Z I V

ovlašćenim  predlagačima  za podnošenje predloga  kandidata za imenovanje dva člana Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje

 

 1. Ovlašćeni predlagači člana Savjeta su sa teritorije opštine Bijelo Polje i predlažu jednog kandidata iz oblasti nevladine organizacije koje se bave zaštitom prava osoba sa invadliditetom, udruženja  penzionera, mladih

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top