Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika: Abaz Kujović i 4 člana: Abaz Dizdarević , Vesna Pavićević, dr Rade Ranitović i Marko Ljujić.

Odbor za izbor imenovanja: podnosi Skupštini prijedlog za izbor, imenovanje i razrešenje lica koja bira ili imenuje Skupština, osim prijedloga koje u skladu sa propisima podnose drugi ovlašćeni predlagaci; predlaže akte kojima se urecuju pitanja ostvarivanja prava i dužnosti odbornika i funkcionera koje imenuje,bira i razrješava Skupština; donosi pojedinacne akte o statusnim pitanjima odbornika i funkcionera koje bira ili imenuje Skupština; vrši druge poslove u skladu sa Statutom, poslovnikom i drugim propisom.