Savjet razmatra: prijedloge odluka i drugih akata kao i pitanja koja se tiču ostvarivanja načela rodne ravnopravnosti, prati primjenu ovih prava kroz sprovođenje odluka, drugih propisa i akata, predlaže mjere za unapređenje principa rodne ravnopravnosti posebno u oblasti prava djeteta, porodičnih odnosa, zapošljavanja, preduzetništva, procesa odlučivanja, obrazovanja, zdravstva, socijalne politike i informisanja, sarađuje sa nevladinim organizacijama koje se bave ovim pitanjima.

 

SAVJET ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

Almasa Rizvanović, predsjednica i članovi/ce: Sanja Bojović, Elha Striković, Stefan Madžgalj, Dijana Kovačević, Miodrag Pajović i Selma Omerović.