Etička komisiju za lokalne službenike i namještenike ima predsjednicu: Vasilija Obradović i 4 člana: Ivana Šćekić, Slađana Merdović, Began Beća Čoković i Nikola Simović.


Odluka o izmjeni Odluke o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike

Odluka o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike

Odluka o izboru Etičke komisije za službenike i namještenike

Poslovnik o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

Zapisnik sa I sjednice