Odbor za međuopštinsku i medjunarodnu saradnju ima predsjednika: Abaz Dizdarević i 4 člana: Miloš Vajić, dr Zilha Idrizović, dr Adnan Striković i Zoran Bošković.

Odbor za medjuopštinsku i medjunarodnu saradnju, razmatra pitanja medjuopštinske saradnje; podnosi prijedloge Skupštini za uspostavljanje, održavanje i dalje razvijanje odnosa i veza Opštine sa drugim opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu; organizuje i prati sprovodjenje zaključaka u ovoj oblasti. Prati realizaciju akata Skupštine u oblasti ostvarivanja saradnje.