U prošloj godini Opština Bijelo Polje budžetom je opredijelila 20.000 eura za podsticanje i pokretanje ženskog biznisa. Sredstva je dobilo 13 preduzetnica. Opština je takođe, iz sredstava budžeta izdvojila i dodatnih 20.000 eura za pokretanje preduzetništva mladih do 30 godina starosti. Ta sredstva je dobilo pet mladih ljudi.

Obavještavam Vas da će se nastavak XVIII (osamnaeste) sjednice Skupštine opštine Bijelo Polje održati 31.12.2020. godine, (četvrtak) sa početkom u 11 časova u sali JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović – Strunjo“ , po sazivu i dnevnom redu prethodno dostavljenim.

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18),  člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 59 stav 3 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18)  s a z i v a m:

DEVETNAESTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 25. 12. 2020. godine, (petak)  sa početkom u 11 časova u sali JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović – Strunjo“.

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18),  člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18)  s a z i v a m:

 

OSAMNAESTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 24. 12. 2020. godine, (četvrtak) sa početkom u 11 časova u sali JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović – Strunjo“.

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top