Na osnovu člana 167 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.list CG” br.02/18) i člana 3 Odluke o pristupanju izradi Statuta Opštine Bijelo Polje (“Sl. list Crne Gore –Opštinski propisi br.06/18”) Komisija za izradu nacrta Statuta Opšine Bijelo Polje, utvrđuje

 

Program održavanja javne rasprave

 

  1. Javna rasprava o nacrtu Statuta Opštine Bijelo Polje počinje objavljivanjem javnog poziva za učešće u raspravi, na internet stranici Opštine Bijelo Polje.

Na osnovu člana 167 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.list CG” br.02/18) i člana 3 Odluke o pristupanju izradi Statuta Opštine Bijelo Polje (“Sl. list Crne Gore –Opštinski propisi br.06/18”), Komisija za izradu nacrta Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje, utvrđuje

 

Program održavanja javne rasprave

 

  1.  Javna rasprava o nacrtu Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje počinje objavljivanjem javnog poziva za učešće u raspravi, na internet stranici Opštine Bijelo Polje.

Na osnovu člana 45 stav 2 i 3 Statuta Opštine Bijelo Polje ( „Sl.list RCG-Opštinski propisi“ broj 25/04 i 33/06 i „Sl list CG-Opštinski propisi“ br. 18/10, 32/13 i 47/17), i člana 65 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG-Opštinski propisi“ br. 34/11, 32/13 i 47/17) sazivam XXVIII (dvadeset osmu) sjednicu Skupštine opštine Bijelo Polje, za 22.03.2018.godine, (četvrtak) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine Bijelo Polje. Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

Na osnovu člana 45 stav 2 i 3 Statuta Opštine Bijelo Polje ( „Sl.list RCG-Opštinski propisi“ broj 25/04 i 33/06 i „Sl list CG-Opštinski propisi“ br. 18/10, 32/13 i 47/17), i člana 65 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG-Opštinski propisi“ br. 34/11, 32/13 i 47/17) sazivam XXVII (dvadeset sedmu) sjednicu Skupštine opštine Bijelo Polje, za 31.01.2018.godine, (srijeda) sa početkom u 10 časova u prostorijama Hotela „Centar“.


Za sjednicu predlažem sljedeći


D N E V N I R E D


1. Izvještaj o radu predsjednika Opštine i ostvarivanje funkcija lokalne samouprave za 2017.godinu;

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top