Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18) s a z i v a m:

 

DVANAESTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 26.12. 2019. godine, (četvrtak) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

Zapisnik sa X sjednice Skupštine

Zapisnik sa XI sjednice Skupštine

 1. Predlog Programa rada Skupštine opštine Bijelo Polje za 2020.godinu;
 2. Predlog Odluke o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2020.godinu;
 3. Predlog Programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2020.godinu;
 4. Predlog Odluke o lokalnim administrativnim taksama;
 5. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad odbornika i drugih lica koja bira ili imenuje Skupština opštine;
 6. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju dodatka na zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima u Opštini Bijelo Polje;
 7. Predlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2020.godini;
 8. Predlog Odluke o obezbjeđivanju udžbenika za učenike prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda osnovne škole;
 9. Predlog Odluke o donošenju Lokalnog akcionog plana za mlade za period 2020-2021.godina;
 10. Predlog Odluke o učešću predstavnika NVO u radnim grupama;
 11. Predlog Odluke o donošenju Lokalnog plana zaštite životne sredine Bijelog Polja 2020-2024.godine;
 12. Izvještaj o realizaciji Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje za 2018.godinu;
 13. Informacija o osposobljenosti DOO “Komunalno - Lim” Bijelo Polje za zimsku sezonu;
 14. Informacija o stanju energetskih objekata i kvalitetu snabdijevanja električnom energijom na području opštine Bijelo Polje.

 

Molim Vas da sjednici prisustvujete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti obavijestite Službu Skupštine na telefon 432-270 ili 431-682.

 

Br. 02-13328

Bijelo Polje, 16.12. 2019.godine

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

Predsjednik,

Abaz Dizdarević, s.r.


Materijal za XII sjednicu možete preuzeti ovdje ... rar