Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 59 stav 3 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18) s a z i v a m:

 

TRINAESTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 26. 12. 2019. godine, (četvrtak) sa početkom u 15 časova u sali Skupštine opštine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

 

  1. Odbornička pitanja i odgovori na odbornička pitanja.

 

Br. 02-13328

Bijelo Polje, 16.12. 2019.godine

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

 

Predsjednik,

Abaz Dizdarević, s.r.