Na današnjoj sjednici Skupštine opštine Bijelo Polje usvojene su značajne odluke.

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18) s a z i v a m:

 

DRUGU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 13. 09. 2018. godine, (četvrtak) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine.

Odlukom o pristupanju izradi Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje, predviđeno je da Skupštine formira Komisija za izradu Poslovnika Skupštine opštine, koja će biti zadužena  da izradi nacrt Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje.

U skladu sa obavezama iz navedene Odluke Komisija je izradila nacrt  Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje i isti stavila na javnu raspravu do 11.05.2018. Nacrt navedenog dokumenta  je objavljen na web sajtu Opštine uz poziv svim zainteresovanim subjektima da dostave predloge, sugestije i primjedbe u pisanoj ili elektronskoj formi.

Odlukom o pristupanju izradi Statuta Opštine Bijelo Polje, predviđeno je da Skupština opštine formira Komisija za izradu Statuta Opštine Bijelo Polje, koja će biti zadužena  da izradi nacrt Statuta Opštine Bijelo Polje.

U skladu sa obavezama iz navedene Odluke Komisija je izradila nacrt  Statuta Opštine Bijelo Polje i  isti stavila na javnu raspravu do 11.05.2018. Nacrt navedenog dokumenta je objavljen na web sajtu Opštine uz poziv svim zainteresovanim subjektima da dostave predloge, sugestije i primjedbe u pisanoj ili elektronskoj formi.

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top