Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 59 stav 3 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18) s a z i v a m:

 

PETU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 28. 12. 2018. godine, (petak) sa početkom u 16 časova u sali Skupštine opštine.

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18) s a z i v a m:

 

ČETVRTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 28. 12. 2018. godine, (petak) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine.

U nastavku 3. sjednice Skupštine opštine Bijelo Polje kojom je predsjedavao Abaz Dizdarević odbornici su usvojili svih 29 tačaka dnevnog reda. Usvojen je Predlog Odluke o završnom računu budžeta Opštine Bijelo Polje za 2017.godinu, a predsjednik Opštine Petar Smolović učestvujući u raspravi istakao je da je nezavsni revizorski Tim dao mišljenje da je ovaj izuzezno značajan dokument u skladu sa zakonom.

Na današnjem zasijedanju lokalnog parlamenta verifikovane su izmjene u Odboru za društvene djelatnosti umjesto dosadašnje predsjednice Jasmile Hot izabran je Ćemal Zoronjić, umjesto predsjednice Odbora za ekonomiju, privredu i razvoj Nemše Omerhodžić  izabrana je Slađana Nedović, a umjesto člana Milka Kovačevića izabran je Dževad Omerović, umjesto članice Odbora za statut i propise Vere Medojević izabran je novi član Milan Madžgalj.

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top