Na osnovu člana 15 Odluke o Etičkoj komisiji za izabrane predstavnike i funkcionere („Sl.list CG – opštinski propisi br.36/10), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje,  objavljuje:

 

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za predsjednika i članove Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere

 Na osnovu člana 16 Odluke o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike („Sl.list CG – opštinski propisi br. 36/10,34/11), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje, objavljuje:

 

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje  kandidata za predsjednika i članove Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

Na osnovu člana 18 a Odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine ("Službeni list RCG - opštinski propisi", br. 44/06 , "Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 26/10, 42/20, 63/23 Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje objavljuje

J A V N I P O Z I V

za predlaganje kandidata za dva člana - predstavnika nevladinih organizacija Savjeta za osobe sa invaliditetom Skupštine opštine Bijelo Polje

               Na osnovu člana 152  Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje (’’Sl. list CG – opštinski propisi” br. 19/18, 19/18, 42/20 i 23/21), objavljuje se

POZIV

NVO za prijavljivanje učešća za šesnaestu sjednicu SO Bijelo Polje

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top