Na osnovu člana 19 i 22 stav 3 Odluke o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave („Sl.list RCG“ – opštinski propisi br. 2/06), Skupština opštine Bijelo Polje - Odbor za izbor i imenovanja objavljuje 

 

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za izbor četiri člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Na osnovu člana 16 Odluke o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike („Sl.list CG – opštinski propisi br. 36/10), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje, objavljuje:

 

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za predsjednika Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike iz reda građana

Na osnovu člana 15 Odluke o Etičkoj komisiji za izabrane predstavnike i funkcionere („Sl.list CG – opštinski propisi br.36/10), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje, objavljuje: 

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za predsjednika i člana Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere

Sjednica Kolegijuma predsjednice Skupštine zakazana je za 11. 04. 2022.godine (ponedjeljak), u kabinetu predsjednice Skupštine opštine Bijelo Polje, sa početkom u 13 časova.

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top