Na osnovu člana 8 Poslovnika o radu Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere broj: 02/1-3955/1 od 14.11.2011.godine, sazivam II sjednicu za (podedjeljak) 10.02.2020. godine, sa početkom u 9 časova u kancelariji br.53.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Tekuća pitanja.

Na osnovu člana 4 Poslovnika o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike broj: 02/5-4352/1 od 20. 09. 2011. godine, sazivam II sjednicu za (podedjeljak) 10.02.2020. godine, sa početkom u 9 časova u kancelariji br.53.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

  1. Tekuća pitanja.

U multimedijalnoj sali Opštine Bijelo Polje danas je održana novogodišnja konferencija za medije na kojoj su predsjednik Opštine Petar Smolović i predsjednik Skupštine opštine Abaz Dizdarević sumirali rezultate ostvarene u tekućoj godini i najavili buduće aktivnosti i projekte sa čijom realizacijom se počinje već u januaru 2020. godine.

Danas je održana poslednja sjednica Skupštine opštine Bijelo Polje u ovoj godini posvećena postavljanju i davanju odgovora na odbornička pitanja. Predstavnici lokalne uprave dobili su 23 pitanja odbornika.

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top