Na osnovu člana 4 Poslovnika o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike broj: 02/5-4352/1 od 20. 09. 2011. godine, sazivam II sjednicu za (podedjeljak) 10.02.2020. godine, sa početkom u 9 časova u kancelariji br.53.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

  1. Tekuća pitanja.

U multimedijalnoj sali Opštine Bijelo Polje danas je održana novogodišnja konferencija za medije na kojoj su predsjednik Opštine Petar Smolović i predsjednik Skupštine opštine Abaz Dizdarević sumirali rezultate ostvarene u tekućoj godini i najavili buduće aktivnosti i projekte sa čijom realizacijom se počinje već u januaru 2020. godine.

Danas je održana poslednja sjednica Skupštine opštine Bijelo Polje u ovoj godini posvećena postavljanju i davanju odgovora na odbornička pitanja. Predstavnici lokalne uprave dobili su 23 pitanja odbornika.

Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su sve tačke dnevnog reda, na dvanaestom skupštinskom zasijedanju.

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top