Obavještavam Vas da će se V (peta) sjednica Skupštine opštine Bijelo Polje održati 16.01.2019.godine, (srijeda) u 10 časova u sali Skupštine Opštine.

Najveće priznanje Opštine Bijelo Polje Nagrada 3. Januar za 2018. godinu pripala je OK "Jedinstvo" i Amri Štulić i Damiru Kijametu inženjerima u firmi Franca.

Poštovani građani odluke Žirija za dodjelu Nagrade Plaketa za 2018.godinu i Žirija za dodjelu Nagrade Zahvalnica za 2018.godinu možete preuzeti na navedenim linkovima:

Na osnovu člana 152 Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje (’’Sl. list CG – Opštinski propisi” br. 19/18), objavljuje se

P o z i v
Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na IV sjednicu Skupštine opštine Bijelo Polje

 

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Bijelom Polju, da podnesu prijave za učešće u radu IV sjednice Skupštine opštine Bijelo Polje, koja je zakazana za 28.12.2018. godine, sa početkom u 10,00 časova.

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top