Na osnovu člana 25 Odluke o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave („Sl.list RCG – Opštinski propisi“ broj 2/06) i člana 4 i 7 Poslovnika o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

 

S a z i v a m

četvrtu sjednicu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 14.03.2020. godine (subota) sa početkom u 12 časova u kancelariji br.52 sa sljedećim.

 

D N E V N I M   R E D O M

 

Usvajanje zapisnika sa druge i treće sjednice

 

  1. Predlog Izvještaja o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 2019.godinu;
  2. Tekuća pitanja.

 

 

 

                                                                                         Predsjednik,

                                                                                       prof.dr Refik Zejnilović,s.r.