Na osnovu člana 4 Poslovnika o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike broj: 02/5-4352/1 od 20. 09. 2011. godine, sazivam II sjednicu za (podedjeljak) 10.02.2020. godine, sa početkom u 9 časova u kancelariji br.53.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

  1. Tekuća pitanja.

 

 

 S poštovanjem,

 

                                                                                                                                    Predsjednica,

                                                                                                                                 Vasilija Obradović