Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22),  člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 a u vezi sa članom 70 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21)  s a z i v a m:

 

ČETVRTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 29.12.2022. godine, (četvrtak)  sa početkom u 10 časova u sali Skupštine Opštine.

          Na osnovu člana 45 stav 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- Opštinski propisi“ br.19/18,42/20.20/21) i Odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine, Odbor za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 20.12.2022.godine, razmatrao je i utvrdio Predlog liste kandidata za izbor predsjednika i članova radnih tijela Skupštine, te Skupštini

 

PREDLAŽE

 

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22),  člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 a u vezi sa članom 70 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21)  s a z i v a m: 

 

TREĆU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE 

Sjednica će se održati 24. 12. 2022. godine, (subota)  sa početkom u 10 časova u sali Skupštine Opštine.

U cilju izrade Programa rada Skupštine opštine Bijelo Polje za 2023. godinu, Služba Skupštine je shodno članu 146 Poslovnika Skupštine (“Sl.list Crne Gore- opštinski propisi br.19/18, 42/20 i 23/21), preduzela aktivnosti na pribavljanju predloga i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada Skupštine.

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top