Sjednica Odbora za finansije, privredu i razvoj zakazana je za 13.10. 2022. godine (četvrtak) sa početkom u 10 časova.

Sjednica Odbora za planiranje, uređenje prostora i stambeno-komunalnu djelatnost zakazana je za 12.10. 2022. godine (srijeda) sa početkom u 10 časova .

Sjednica Odbora za izbor i imenovanja zakazana je za 13.10. 2022. godine (četvrtak) sa početkom u 9 časova.

Na osnovu člana 19 Odluke o  Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave , ("Službeni list RCG - opštinski propisi", br. 02/06 ), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje, objavljuje:

 

J A V N I  P O Z I V

za predlaganje kandidata za članove Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top