Na osnovu člana 152 Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje (’’Sl. list CG – Opštinski propisi” br. 19/18), objavljuje se

                        P o z i v                         

Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na XX sjednicu Skupštine opštine Bijelo Polje

U prošloj godini Opština Bijelo Polje budžetom je opredijelila 20.000 eura za podsticanje i pokretanje ženskog biznisa. Sredstva je dobilo 13 preduzetnica. Opština je takođe, iz sredstava budžeta izdvojila i dodatnih 20.000 eura za pokretanje preduzetništva mladih do 30 godina starosti. Ta sredstva je dobilo pet mladih ljudi.

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18),  člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18)  s a z i v a m:

 

DVADESETU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 30.03.2021. godine, (utorak) sa početkom u 11 časova u sali JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović – Strunjo“.

Obavještavam Vas da će se nastavak XVIII (osamnaeste) sjednice Skupštine opštine Bijelo Polje održati 31.12.2020. godine, (četvrtak) sa početkom u 11 časova u sali JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović – Strunjo“ , po sazivu i dnevnom redu prethodno dostavljenim.

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top