Danas je održana poslednja sjednica Skupštine opštine Bijelo Polje u ovoj godini posvećena postavljanju i davanju odgovora na odbornička pitanja. Predstavnici lokalne uprave dobili su 23 pitanja odbornika.

Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su sve tačke dnevnog reda, na dvanaestom skupštinskom zasijedanju.

Na osnovu člana 152  Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje (’’Sl. list CG – Opštinski propisi” br. 19/18), objavljuje se


P o z i v
Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na XII sjednicu

Skupštine opštine Bijelo Polje


Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Bijelom Polju, da podnesu prijave za učešće u radu XII sjednice Skupštine opštine Bijelo Polje, koja je zakazana za 26.12.2019. godine, sa početkom u 10,00 časova.

O b a v j e š t e nj e

 

U prostorijama Skupštine opštine Bijelo Polje, 11.decembra održana je prva -konstitutivna sjednica Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike .      

Novoimenovana Etička komisija u sastavu: predsjednica Vasilija Obradović, predstavnica građana, a članovi: Ivana Šćekić predstavnica zaposlenih u organima lokalne uprave, Slađana Merdović, predstavnica zaposlenih u javnim službama, Began Beća Čoković, predstavnik zaposlenih u medijima i Nikola Simović predstavnik nevladinih organizacija, svoju dužnost obavljaće u narednih 4 godine koliko joj traje mandat. Komisija je na juče održanoj sjednici usvojila sljedeći dnevni red:

  1. Predlog Poslovnika o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike;
  2. Organizovanje budućeg rada;
  3. Razno       

Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike a u okviru budućeg rada planirana je i prva aktivnost Komisije.   

Služba Skupštine

Potkategorije

OPŠTINA BIJELO POLJE

 www.bijelopolje.co.me | opstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 630 | Fax: +382 0 50 432 393

VLADA CRNE GORE

 www.gov.me | kancelarijazagradjane@gsv.gov.me

Tel: +382 20 482 839 | Fax: +382 20 482 939

SKUPŠTINA BIJELO POLJE

http://so.bijelopolje.co.me | skupstina@bijelopolje.co.me

Tel: +382 0 50 432 270 | Fax: +382 0 50 432 270

Go to top