Usvojene odluke sa IX sjednice možete preuzeti ovdje...rar