Usvojene odluke sa X sjednice možete preuzeti ovdje...rar