Usvojene odluke sa VII sjednice možete preuzeti ovdje...rar