Usvojene odluke sa VI sjednice možete preuzeti ovdje...rar