Usvojene odluke sa IV sjednice možete preuzeti ovdje...rar