Na osnovu člana 8 Poslovnika o radu Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere broj: 02/1-3955/1 od 14.11.2011.godine, sazivam II sjednicu za (podedjeljak) 10.02.2020. godine, sa početkom u 9 časova u kancelariji br.53.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Tekuća pitanja.

           

                                                                                                                                   S poštovanjem,

 

                                                                                                                                    Predsjednik,

                                                                                                                                  Ernedin Ćeranić