Na osnovu člana 51 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG-Opštinski propisi“ br. 19/18) s a z i v a m sjednicu Kolegijuma predsjednika Skupštine opštine Bijelo Polje, za 16.12.2019. godine  u kabinetu predsjednika Skupštine Opštine sa početkom u 14 časova.

 

Za XV sjednicu Kolegijuma predlažem dnevni red:

 1. Predlog Programa rada Skupštine opštine Bijelo Polje za 2020.godinu;

 2. Predlog Odluke o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2020.godinu;

 3. Predlog Programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2020.godinu;

 4. Predlog Odluke o lokalnim administrativnim taksama;

 5. Predlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadama za rad odbornika i drugih lica koja bira ili imenuje

      Skupština opštine;

 1. Predlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2020.godini;

 2. Predlog Odluke o obezbjeđivanju udžbenika za učenike prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda osnovne škole;

 3. Predlog Odluke o donošenju Lokalnog akcionog plana za mlade za period 2020-2021.godina;

 4. Predlog Odluke o učešću predstavnika NVO u radnim grupama;

 5. Predlog Odluke o bližim uslovima, kriterijumima i postupku za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje;

 6. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju dodatka na zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima u Opštini Bijelo Polje;

 7. Predlog Odluke o donošenju Lokalnog plana zaštite životne sredine Bijelog Polja 2020-2024.godine;

 8. Izvještaj o realizaciji Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje za 2018.godinu;

 9. Informacija o osposobljenosti DOO “Komunalno - Lim” Bijelo Polje za zimsku sezonu

 10. Informacija o stanju energetskih objekata i kvalitetu snabdijevanja električnom energijom na području opštine Bijelo Polje.

 

Br. 02-13231

Bijelo Polje, 13.12.2019. godine                   

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

                                                                                                             

                                                                                                                                                  Predsjednik,

                                                                                                                                                Abaz Dizdarević,s.r.