Na osnovu člana 51 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG-Opštinski propisi“ br. 19/18) s a z i v a m sjednicu Kolegijuma predsjednika Skupštine opštine Bijelo Polje, za 16.12.2019. godine  u kabinetu predsjednika Skupštine Opštine sa početkom u 15 časova.

 

Za XVI sjednicu Kolegijuma predlažem dnevni red:

 

 -  Odbornička pitanja i odgovori

 

Br. 02-13232

Bijelo Polje, 13.12.2019. godine                    

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

                                                                                                             

                                                                                                                                                  Predsjednik,

                                                                                                                                                Abaz Dizdarević,s.r.