Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18) s a z i v a m:

 

DRUGU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 13. 09. 2018. godine, (četvrtak) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine.

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I   R E D

 

Zapisnik sa I sjednice Skupštine

 

  1. Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje;
  2. Izbor predsjednika i članova stalnih radnih tijela Skupštine (Odbori i Savjeti) ;
  3. Predlog Odluke o određivanju vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine Bijelo Polje:
  4. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta JU Centar za djelatnosti kulture „Vojislav Bulatović-Strunjo“ Bijelo Polje o razrješenju direktora Centra;
  5. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta JU Centar za djelatnosti kulture „Vojislav Bulatović-Strunjo“ Bijelo Polje o određivanju vršioca dužnosti direktora Centra;
  6. Izbor i imenovanja.

 

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

 

 

                                                                                                       Predsjednik,

                                                                                                    Abaz Dizdarević, s.r.