Na osnovu člana 16 stav 1 Odluke o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija („Sl.list Crne Gore – opštinski propisi“ br: 34/11),Odbor za izbor i imenovanja objavljuje:

Listu kandidata koji su predloženi od strane nevladinih organizacija za člana Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija iz reda nevladinih organizacija koje se bave pitanjima socijalne i dječje zaštite i zaštitu osoba sa invaliditetom

  1. Milka Stojanović Šćepanović

Predlagači:

  • NVU “OPŠTINSKO UDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE BIJELO POLJE”;
  • NVO “Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom - Bijelo Polje”;
  • NVU “Organizacija gluvih i nagluvih Bijelo Polje”;
  • NVU “Udruženje paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac”;
  • NVO “BRAIN”;
  • NVU Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju “OAZA”.

 

Br. 02-016/23-23/1  

17.02.2023.godine

 

 Skupština opštine Bijelo Polje

Odbor za izbor i imenovanja

 

 

Lista kandidata koji su predloženi od strane nevladinih organizacija za člana Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija iz reda nevladinih organizacija koje se bave pitanjima socijalne i dječje zaštite i zaštitu osoba sa invaliditetom...pdf