Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18),  člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21)  s a z i v a m:

 

DVADESETPETU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 29.10.2021. godine, (petak) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

           Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I    R E D

 

 

      Zapisnik sa XXIV sjednice Skupštine;

     

  1. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2021.godinu;
  2. Predlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike;
  3. Predlog Odluke o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu;
  4. Informacija o radu zatvora Bijelo Polje.

           

 

       Molim Vas da sjednici prisustvujete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti obavijestite Službu Skupštine na telefon 432-270 ili 431-682.             

                  

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

 

                                                                                                        Predsjednica,

                                                                                                          Nemša Omerhodžić, s.r.


Materijal za XXIV sjednicu možete preuzeti ovdje...rar