Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su sve tačke dnevnog reda, na dvanaestom skupštinskom zasijedanju.

"I današnja dvanaesta sjednica lokalnog parlamenta je protekla u demokratskom duhu, uz odustvovanje odbornika iz opozicionih klupa, onih koji bi dali doprinos aktivnijoj i boljoj diskusiji po pitanju svih tačaka dnevnog reda. Ali ipak smo uspjeli da sprovedemo sve ono što smo planirali  dnevnim redom, takoda smo zadovoljni i današnjim radom parlamenta", kazao je predsjednik SO Bijelo Polje, Abaz Dizdarević.

Odbornici Skupštine opštine Bijelo Polje usvojili su danas predlog budžeta za 2020. godinu, koji će iznositi 15.650,000,00 €, što je u visini procjene ostvarenja prihoda u 2019.godini koji je i osnovica za plan.

Planirani prihodi budžeta opštine Bijelo Polje za 2020.godinu, raspoređuju se na tekuću budžetsku potrošnju 8.060.700,00 €, otplatu duga 3.315.000,00 € i kapitalni budžet 4.273.700,00 €.

Podržan je predlog Programa rada Skupštine opštine Bijelo Polje za 2020. godinu.

Kako je odlučeno na današnjoj sjednici, za uređenje prostora opštine Bijelo Polje u 2020. biće izdvojeno skoro 62 miliona eura.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog programa obezbjeđuju se iz više sredstava, a iz kapitalnog budžeta Opštine biće izdvojeno 3.672.000, 00 eura, dok će iz operativnog biti opredijeljeno 965.000,00.

Ostala sredstva biće obezbijeđena od strane uprave javnih radova Crne Gore, Uprave za saobraćaj, ali i putem kredita, donacija, privatno-javnih sredstava.

Na današnoj sjednici odbornici su izglasali i predlog odluke o administrativnim taksama, sa 23 glasa za i četiri uzdržana.

Podržan je i predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad odbornika i drugih lica koja bira ili imenuje Skupština opštine. Za ovaj predlog glasala su 23 odbornika, dok su četiri bila uzdržana.

Sa 23 glasa za i četiri uzdržana usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju dodataka na zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima u Opštini.

Jednoglasno su usvojene odluke kojima je predviđeno da za opremu novorođenog djeteta u 2020. godini bude obezbijeđena jednokratna novčana pomoć u iznosu od 150 eura, kao i da besplatne udžebnike, osim prvaka, naredne godine dobiju i učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda osnovne škole.

Lokalni plan akcije za mlade za period 2020-2021.godina, u cilju daljeg unapređenja položaja mladih, usvojen je na dvanaestoj sjednici lokalnog parlamenta.

Na današnjoj sjednici sa 25 glasova za i jednim protiv usvojen je i predlog odluke o učešću predstavnika NVO u radnim grupama i to u cilju afirmisanja otvorenog i demokratskog društva, kvalitetnije saradnje sa nevladinim organizacijama.

Odbornici su danas većinom glasova usvojili i predlog odluke o donošenju Lokalnog plana zaštite životne sredine Bijelog Polja 2020-2024.

Usvojen je i izvještaj o realizaciji Strateškog plana Opštine Bijelo Polje za 2018. godinu, a predočene su i informacije o osposobljenosti DOO Komunalno Lim za zimsku sezonu i o stanju energetskih objekata i kvalitetu snabdjevanja električnom energijom na području opštine.

Data je saglasnost i na odluke OO DOO Komunalno Lim o prodaji vozila “TAM 125 T 10 ACV”, o prodaji građevniskih mašina – buldoždera i utovarivača, o storniranju računa za građane MZ Lozna i Zaton.

Jednoglasno su podržani i predlozi odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje  vodovoda “Bistrica”, vodovoda “Kanje – Metanjac – Dobrakovo”, vodvoda “Pavino Polje-Mahala”, ''Vrelo Lještanica - Potrk''.

Usvojeni su i predlozi odluka o prestanku mandata Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike, kao i o učešću opštine u troškovima realizacije objekta JU Muzej Bijelo Polje.