Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18) s a z i v a m:

JEDANAESTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

Sjednica će se održati 05.11. 2019. godine, (utorak) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

Zapisnik sa X sjednice Skupštine

1. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2019.godine;

2. Predlog Odluke o porezu na nepokretnostima u opštini Bijlo Polje;

3. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju redovnih studenata u opštini Bijelo Polje;

4. Predlog Odluke o imenovanju Žirija za dodjelu Nagrade „3.januar“;

5. Predlog Odluke o imenovanju Žirija za dodjelu javnih priznanja;

6. Predlog Odluke o izboru Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere;

7. Predlog Odluke o izboru Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike;

8. Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje dalekovoda za Đalovića pećinu;

9. Informacija o radu JU Dom za stare Bijelo Polje.

Molim Vas da sjednici prisustvujete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti obavijestite Službu Skupštine na telefon 432-270 ili 431-682.

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

Predsjednik, Abaz Dizdarević, s.r.


Materijal za XI sjednicu možete preuzeti ovdje ... rar