Na početku desete sjednice Skupštine opštine Bijelo Polje odbornici su podržali da se u dnevni red pored predloženih 25 tačaka, uvrsti i dodatnih 7 tačaka, koje se odnose na odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje vodovoda. Na zahtjev odbornika uklonjena tačka o Informaciji o radu JU „Dom za stare Bijelo Polje“.

Tokom današnjeg zasijedanja lokalnog parlamenta, većinom glasova usvojen je predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu, kao i predlozi: Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o auto taksi prevozu na teritoriji opštine Bijelo Polje, Odluke o izmjenama Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji opštine Bijelo Polje, Odluke o članskom doprinosu turističkim organizacijama, Odluke o lokalnim komunalnim taksama opštine Bijelo Polje, Odluke o izmjenama i dopunama Programa privremenih objekata, Odluke o podizanju spomen-obilježja postavljanju Spomen-ploče povodom početka rada Osnovne škole na Brzavi 1876.godine, Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Bijelo Polje, Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju dodatka na zaradu za obavljanje poslovan na određenim radnim mjestima u Opštini Bijelo Polje, Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine otpremnine zaposlenih u Opštini Bijelo Polje i javnim ustanovama čiji je osnivač Opština.

Takođe, na desetoj sjednici Skupštine opštine je usvojen Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Centar za kulturu “Vojislav Bulatović-Strunjo” za 2018.godinu sa programom rada za 2019.godinu, kao i Izvještaj o funkcionisanju i efektima biznis zona.

Tokom višesatne sjednice odbornici su razmatrali Informaciju o stanju primarne i sekundarne zdravstvene zaštite u Opštini Bijelo Polje, kao i Informaciju o stanju bezbijednosti u Opštini, Informaciju o stanju u oblasti socijalne zaštite u Opštini sa prijedlogom mjera i Informaciju o stanju u oblasti zapošljavanja u Opštini sa predlogom mjera.

Odbornici su većinom glasova usvojili predloge odluka o utvrđivanju  javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje vodovoda – Babića brijeg, Medanovići, Kanje - Metanjac – Dobrakovo, Kradenik - Vrbe, Pavino Polje - Mahala, Radničko vrelo – Korita, Sefersko vrelo – Korita.