Usvojene odluke sa XIX sjednice možete preuzeti ovdje...rar