Na osnovu člana 7 stav 2 Odluke o uslovima, načinu i postupku za dodjelu opštinske Nagrade „3.Januar“ („Sl.list RCG–Opštinski propisi“ br. 30/07 i „Sl.list CG–Opštinski propisi“ br.40/10), Skupština opštine Bijelo Polje objavljuje: 

 

O B A V J E Š T E NJ E

o predlaganju kandidata za dodjelu opštinske Nagrade „3. Januar“ za 2023.  godinu

 

             Nagrada Opštine „3. Januar“, kao oblik javnog priznanja Opštine dodjeljuje se svake godine za najbolja ostvarenja, postignute rezultate i doprinos razvoju Opštine, na privrednom, naučnom, prosvjetnom, zdravstvenom, kulturnom, sportskom i drugim oblastima društvenog života, pojedincima, organima, organizacijama i zajednicama.

            Nagrada se dodjeljuje pojedincima i pravnim licima sa teritorije Opštine Bijelo Polje.

           Nagrada se može dodjeljivati i pojedincima koji ne žive na području Opštine Bijelo Polje, ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za Opštinu.

            Izuzetno, kada za to postoje značajni razlozi Nagrada se može dodijeliti posthumno.

           Pravo predlaganja kandidata za Nagradu imaju: građanin, grupe građana, privredna društva, javne službe, nevladine organizacije i drugi subjekti.

            Predlozi za Nagradu dostavljaju se u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za Nagradu.

         Predlozi se dostavljaju Skupštini opštine Bijelo Polje - Žiriju za dodjelu Nagrade najkasnije do 10. decembra 2023. godine.

 

                                                                                                           

                                                                                                                     

Broj: 02-016/23-603

Bijelo Polje, 17.11.2023.godine

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE