Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG" br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21) sazivam:

 

ŠESTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

           Sjednica će se održati 16.02.2023. godine, (četvrtak)  sa početkom u 10 časova u sali Skupštine Opštine.

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I    R E D

 

 

  1. Izbor, imenovanja i razrješenja;
  2. Zaključak kojim se Vladi Crne Gore predlažu mjere i preporuke u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha na području opštine Bijelo Polje;
  3. Zaključak kojim se Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore predlažu mjere i preporuke u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha na području opštine Bijelo Polje.

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

 

                                                                                                         Predsjednik,

                                                                                                             Ernad Suljević, s.r.

 


Materijal sa šeste sjednice SO Bijelo Polje...rar

Tonski zapis sa šeste sjednice SO Bijelo Polje...rar

Zapisnik sa šeste sjednice SO Bijelo Polje...pdf