Na osnovu člana 4 Poslovnika o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike broj: 02/5-4352/1 od 20. 09. 2011. godine, sazivam I sjednicu za (srijedu) 11.12.2019. godine, sa početkom u 13 časova u kancelariji br.53.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

 

  1. Predlog Poslovnika o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike;
  2. Organizovanje budućeg rada;
  3. Tekuća pitanja.                                                                                                        

Predsjednica,

                                                                                                   Vasilija Obradović,s.r.