Na osnovu člana 51 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG-Opštinski propisi“ br. 19/18) s a z i v a m sjednicu Kolegijuma predsjednika Skupštine opštine Bijelo Polje, za 13.03.2020. godine u kabinetu predsjednika Skupštine Opštine sa početkom u 12 časova.

Za XVIII sjednicu Kolegijuma predlažem dnevni red:

 

   - Upoznavanje članova Kolegijuma Predsjednika Skupštine sa nemogućnošću sazivanja skupštinskog zasijedanja.

 

 

Br. 02-016/20-2738

Bijelo Polje, 12.03.2020. godine                    

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

                                                                                                             

                                                                                                                                                  Predsjednik,

                                                                                                                                                Abaz Dizdarević,s.r.