U cilju izrade Programa rada Skupštine opštine Bijelo Polje za 2020. godinu, Služba Skupštine je shodno članu 147 Poslovnika Skupštine (“Sl.list Crne Gore- opštinski propisi br.19/18), preduzela aktivnosti na pribavljanju predloga i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada Skupštine.

Mjesne zajednice sa područja Opštine mogu predloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada za 2020. godinu, dostaviti Službi Skupštine najkasnije do 10.12.2019. godine, kako bi Služba Skupštine blagovremeno pripremila Program rada Skupštine Opštine za 2020. godinu.

 

 

Predsjednik,

Abaz Dizdarević,s.r.