Na osnovu člana 45 stav 2 i 3 Statuta Opštine Bijelo Polje ( „Sl.list RCG-Opštinski propisi“ broj 25/04 i 33/06 i „Sl list CG-Opštinski propisi“ br. 18/10, 32/13 i 47/17), i člana 65 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG-Opštinski propisi“ br. 34/11, 32/13 i 47/17) sazivam XXVIII (dvadeset osmu) sjednicu Skupštine opštine Bijelo Polje, za 22.03.2018.godine, (četvrtak) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine Bijelo Polje. Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

 

 1. Izvještaj o realizaciji Programa rada Skupštine opštine Bijelo Polje za 2017.godinu;
 2. Prijedlog Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2018.godinu;
 3. Prijedlog Programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2018. godinu;
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine br.01-2354 o imenovanju potpredsjednice Opštine;
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine br.01-2355 o imenovanju potpredsjednika Opštine;
 6. Prijedlog Odluke o korišćenju sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve;
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje Ugovora o faktoringu i drugim finansijskim poslovima na sredstvima koje Opština Bijelo Polje potražuje od Vlade Crne Gore u iznosu od 2.511.681,18 eura;
 8. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Centralne zone“ Bijelo Polje;
 9. Izvještaj o realizaciji Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2017. godinu;
 10. Prijedlog Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2018.godinu;
 11. Prijedlog Odluke o radnom vremenu;
 12. Prijedlog Odluke o auto taksi prevozu na teritoriji opštine Bijelo Polje;
 13. Prijedlog Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada na teritoriji opštine Bijelo Polje;
 14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o organizovanju Lokalnog javnog emitera „Radio Bijelo Polje“;
 15. Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava za finansiranje organizacija osoba sa invaliditetom koje čine koaliciju „Savez“;
 16. Prijedlog Odluke o finansiranju rada gerontodomaćica u 2018.godini;
 17. Prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2018.godini;
 18. Prijedlog Odluke o obezbjeđivanju udžbenika za učenike prvog razreda osnovne škole;
 19. Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava za finansiranje Društva dobrovoljnih davalaca krvi Bijelo Polje;
 20. Prijedlog Odluke o učešću Opštine Bijelo Polje u troškovima rekonstrukcije fiskulturne sale O.Š „Marko Miljanov“;
 21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO Vodovod „Bistrica“ Bijelo Polje o zalaganju nepokretnosti radi realizovanja kredita;
 22. Prijedlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;
 23. Prijedlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte;
 24. Izvještaj o radu i poslovanju DOO “Parking – servis” Bijelo Polje za 2017. godinu, sa Programom rada za 2018. godinu;
 25. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove “Centar za podršku djeci i porodici” za 2017. godinu, sa Programom rada za 2018. godinu;
 26. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju “Tisa” za 2017. godinu, sa Programom rada za 2018. godinu;
 27. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove “Ratkovićeve večeri poezije” za 2017. godinu, sa Programom rada za 2018. godinu;
 28. Informacija o radu JU “Dom za stare” Bijelo Polje;
 29. Informacija o stanju bezbijednosti u Opštini;
 30. Prijedlozi Odluka iz imovinsko-pravne oblasti;
 31. Izbori, imenovanja i razrješenja;
 32. Odbornička pitanja.

Molim Vas da sjednici prisustvujete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti obavijestite Službu Skupštine na telefon 432-270 ili 431-682.

 

Napomena: Materijal pod tačkom 11 naknadno će biti dostavljen.

 

PREDSJEDNIK,

Džemal Ljušković,s.r.


Materijal za treću sjednicu možete preuzeti ovdje ... rar