Usvojene odluke sa XIV sjednice možete preuzeti ovdje...rar